Seelsorgeteam2018-10-21T10:58:01+00:00

Seelsorgeteam in Weeze und Wemb

Pastor Klaus Martin Niesmann, Pfr.

Anschrift:
Kirchplatz 6
47652 Weeze

Telefon:  (0 28 37) 66 48 09 0
Fax:      (0 28 37) 66 48 09 119

E-Mail: stcyriakus-weeze@bistum-muenster.de

Raymond-Médard Kabongo-Ilunga, Pastor

Anschrift:
Kirchweg 17
47652 Weeze

Telefon: (0 28 37) 9 61 59 60
Mobil:    +49 176 41240407

E-Mail: amedkabil@yahoo.fr

Schwesternkonvent St. Franziskus Weeze

Sr. M. Verelda

Anschrift:
Kirchplatz 5
47652 Weeze

Sr. M. Ursula

Anschrift:
Kirchplatz 5
47652 Weeze

Sr. M. Anthia

Anschrift:
Kirchplatz 5
47652 Weeze